Speltherapeut Haarlem
Speltherapie Haarlem

Speltherapie

Soms raken kinderen zo uit balans, dat ze hun draai niet meer zelfstandig kunnen vinden. Je merkt dat ze snel prikkelbaar zijn of veel ruzie maken, teruggetrokken zijn of juist drukker dan normaal, slecht slapen, buikpijn hebben of een andere lichamelijke klacht. Ook bedplassen, huilerig zijn, angstig dromen en zich moeilijk kunnen concentreren zijn veel voorkomende problemen.
Je hebt, als al veel geprobeerd. Je hebt het gevoel dat je je kind niet meer begrijpt of nauwelijks nog contact met hem of haar heeft. Hulp van buitenaf is soms nodig en speltherapie kan een passende behandelwijze zijn.

Speltherapie.......als praten niet helpt

Er zijn kinderen die gevoelens ervaren of gebeurtenissen meemaken, waar ze nog niet goed mee om kunnen gaan. Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is dat nog moeilijk. Nare gebeurtenissen, zoals een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, gepest worden of echtscheiding, zijn dan moeilijk te verwerken.

Wat is speltherapie?

Spel is de taal van kinderen: hun natuurlijke manier van communiceren. Zoals een volwassene ervaringen verwerkt door veel te praten, zo kan een kind ervaringen verwerken door erover te spelen. Via spel kan het kind stoom afblazen en op verhaal komen. Wat het nog niet kan zeggen, kan het in spel zichtbaar maken. De speltherapeut verwoordt, spiegelt en daagt uit binnen het spel. Een nare ervaring kan zo verwerkt worden. In samenspel met de therapeut gaat het kind zichzelf begrijpen, ervaringen verwerken en experimenteren met nieuw gedrag.

Het doel is: een kind voldoende veerkracht te laten ontwikkelen zodat het zich verder kan ontwikkelen. Ouders leren meer vanuit het perspectief van het kind te kijken naar wat er voor het kind nodig is.

Samen rondom uw kind

Als je kind wordt aangemeld vindt er een intakegesprek plaats. Er volgen drie spelobservaties om je kind te leren kennen. De speltherapeut bespreekt de observatieresultaten en bekijkt samen met jou of speltherapie een passend aanbod is voor je kind. De doelen voor speltherapie worden besproken en ouders krijgen desgewenst de eerste adviezen mee voor thuis. Het kind komt vervolgens eens per week naar speltherapie. Tussentijds evalueren we de vorderingen.

De spelkamer

De therapie wordt gegeven in een ontspannen en veilige sfeer, zodat het kind zich gesteund en geaccepteerd kan voelen. De spelkamer is daarom een prettige warme ruimte met voldoende uitdagend spelmateriaal voor kinderen van alle leeftijden. De ruimte is zo ingericht dat het kind de ruimte heeft om in vrijheid te spelen met allerlei materialen.

Speltherapie wordt gegeven door Hedwig Boor,
geregistreerd speltherapeut bij beroepsvereniging NVVS, FVB en RBCZ, en wordt gedeeltelijk vergoed door o.a.  Menzis, VGZ, CZ.

Aanmelden voor Speltherapie.

Het tarief: € 80,- per sessie