Floorplay
Spelen op de grond - ouder-kindtherapie

Met Floorplay stimuleert u de ontwikkeling van uw kind, stapje voor stapje. Als ouder heeft u de rol van actieve maar 'volgende' speelkameraad. De unieke emotionele band met uw kind maakt dat u bij dagelijkse activiteiten, en in spel, veel kansen heeft om samen te groeien.

Op basis van zorgvuldig onderzoek door Hedwig, middels een ontwikkelingsanamnese, prikkelverwerkingslijst, en een video-opname van 15 minuten, wordt een plan gemaakt en toegewerkt naar beter contact, meer interactie, en het uiten van gevoelens.  

FloorPlay is een onderdeel van de stroming Infant Mental Health, en is met name geschikt voor kinderen met de volgende problemen: ontwikkelingsachterstand, (vermoeden van) autismespectrumstoornis, regulatiestoornis, sensorische informatieverwerkingsproblemen, motorische en hechtingsproblemen.

Boek
Het boek 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft' is de Nederlandse vertaling van dr. Stanley Greenspans boek 'The child with special needs', bewerkt door drs. Guy Couturier, drs. Pim Donkersloot, drs. Karin Dun en dr. Pim van der Pol.