FloorPlay

FloorPlay richt zich op de hulp aan een jong kind met ontwikkelings-problemen én zijn of haar ouders. FloorPlay is een praktische methode die gericht is op het stimuleren van contact, communicatie en interactie tussen ouder en kind.
Plezier is hierbij van groot belang. Wanneer plezier in het contact aanwezig is, stimuleert deze herhaling van positieve ervaringen en het uitbouwen van contactmomenten.
Tijdens een FloorPlay traject wordt de Learning Tree (van de Amerikaan Dr. Greenspan) gebruikt als metafoor. De boom laat 6 fases (mijlpalen) zien in ontwikkeling vanaf de geboorte tot jullie kind naar school kan gaan. We kijken samen naar de mijlpalen waar stimulering nodig is. Video-opnamen en verschillende vragenlijsten (CoSoS, FEAS, SP) leiden tot een passend behandelplan voor ouders en hun kind met specifieke vragen en behoeften.

https://stichtingfloorplay.nl/info-en-tips-ouders/


Middels FloorPlay werkten we aan de voorwaarden om indien nodig door te kunnen verwijzen naar logopedie, en/of werkt samen met de logopedist en de sensorisch informatie- verwerkingstherapeut (fysio/ergo).

FloorPlay is een onderdeel van de stroming Infant Mental Health, en is o.a. geschikt voor kinderen met de volgende problemen: ontwikkelingsachterstand, (vermoeden van) autismespectrumstoornis, regulatiestoornis en sensorische informatieverwerkingsproblemen.

BEER

BEER kan eventueel een voorloper van FloorPlay zijn. Het is een laagdrempelige oudertraining voor ouders van jonge kinderen (12 tot 36 mnd.) met dezelfde bovengenoemde achterstand. De training is echter blended, en bestaat deels uit e-learning met psycho- educatie, voorbeeldvideo’s, speloefeningen en de mogelijkheid tot het uploaden van door ouders gemaakt videobeelden van het oefenen met hun kind. Daarnaast vinden er gedurende 7 weken 7 huisbezoeken plaats.
De doelen van BEER kunnen zijn:
  • Het beter begrijpen wat jouw kind nodig heeft om te groeien.
  • De ontwikkelingskansen zo optimaal mogelijk maken.
  • Het krijgen van meer inzicht in wat bij een kindje op welke leeftijd past.
  • Het helpen vinden van passende zorg of onderwijs.

Stanley Greenpan's Learning Tree