Mijn kind stottert. Gaat het vanzelf over?

Doe een eerste test!
Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar.Bij de meeste kinderen gaat stotteren binnen het eerste jaar vanzelf over, sommige kinderen hebben een behandeling door een logopedist of logopedist-stottertherapeut nodig. Om te kunnen bepalen of jouw kind therapie nodig heeft kun je gebruik maken van de Eerste test stotteren. Kies hieronder de optie die voor jou en je kind van toepassing is en klik  door naar het meest passende advies:

1. Mijn kind zegt: “Mama, het praten lukt niet meer”; mijn kind geeft op en zegt "laat maar" of loopt weg.

2. Mijn kind praat minder. Voordat mijn kind begon te stotteren sprak mijn kind opvallend goed en sprak spontaan.

3. Ik ben bezorgd over het praten van mijn kind.

4. De eerste haperingen begonnen meer dan 12 maanden geleden.

5. Bij ons in de familie komt stotteren voor.

6. Mijn kind stottert en is ouder dan 6 jaar.

7. Mijn kind is zich niet bewust van het stotteren, het kind praat gewoon verder, praat net zo graag en vaak als voordat hij/zij begon met stotteren.

 

Meer informatie:

Deze punten heb ik opgesteld naar aanleiding van de Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen, met als doel te voorspellen wanneer er kans is op spontaan herstel en wanneer er kans is op blijvend stotteren. Wanneer er kans is op blijvend stotteren is logopedie geïndiceerd. De behandeling van jonge kinderen is gericht op herstel van stotteren. In de meeste gevallen leert het kind door stottertherapie weer vloeiend spreken.

In recent onderzoek is aangetoond dat Nederlandse kinderen die behandeld werden voor stotteren door Nederlandse therapeuten, 76,5% binnen 18 maanden hersteld zijn van stotteren. Vervolg onderzoek moet nu aantonen hoe hoog dat percentage is op de lange termijn.

Hierbij een link naar het onderzoek:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133758

De Richtlijn stotteren omvat evidence based aanbevelingen over wanneer we een kind onder controle houden, wanneer we een kind in behandeling nemen en welke behandelmethode we kunnen toepassen. Deze informatie is noodzakelijk, omdat ouders van stotterende kinderen hebben aangegeven te laat doorverwezen te worden. Dit is als knelpunt binnen de inventarisatie voorafgaand aan de Richtlijn Stotteren naar voren gekomen.

De behandeling van stotteren voordat het stotteren 15 maanden aanwezig is geeft een hogere kans op herstel dan behandeling van stotteren gestart als het stotteren meer dan 15 maanden aanwezig is (Ingham & Cordes, 1998).*

* Voor meer informatie verwijs ik je naar de Patiëntenversie van de Richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen.