agenda

vanaf mrt. 2022
Sociale vaardigheids- training Fijn: Vrienden!Sociale vaardigheidstrainingen voor kleuters


Zowel in de spelkamer van praktijk Samenspel, als op scholen worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden. Fijn: Vrienden! is een training, bedoeld om de emotionele veerkracht van jonge kinderen (4 - 6 jr.) te vergroten. Het programma bestaat uit 8 wekelijkse bijkomsten van 60 minuten, en 2 ouderbijeenkomsten. Door middel van spelletjes, ontspanningsoefeningen, tekenen en zingen wordt aan thema's gewerkt als: het aangaan van sociale contacten, gevoelens herkennen bij jezelf en bij een ander, het herkennen van belemmerende gedachten en het oefenen met moeilijke situaties.

Na de training kan het kind:

- positiever denken, wat het zelfbeeld stimuleert
- Steun vragen aan anderen, zowel vrienden als volwassenen
- Ontspanningsoefeningen toepassen
- Beter omgaan met sociale situaties die spanning opleveren.

We geven opdrachten voor thuis mee, en houden zowel ouders als leerkracht(en) op de hoogte zijn van thema's waar zij bij aan kunnen sluiten.

Hedwig Boor is gecertificeerd trainer.