Sensitief ouderschap

Bij het versterken van de ouder-kindrelatie wordt gewerkt vanuit ‘sensitief ouderschap’. Sensitief ouderschap bestaat uit het vermogen van ouders om stemmingen en behoeftes van kinderen aan te voelen, zich te kunnen verplaatsen in het kind en vaardigheden te ontwikkelen om hier op een juiste manier mee om te gaan en adequaat op te kunnen reageren.

Sensitief opvoedgedrag versterken bestaat uit een aantal stappen:
Signaleren - kijk met aandacht naar je kind
Interpreteren - wat zou hij/zij bedoelen? wat denkt/voelt/wil mijn kind?
Reageren - iets zeggen/iets doen

Soms weet je het even niet. Dat geeft niet; als je niet goed aansluit kun je steeds weer ‘repareren'. De intentie waarmee jij naar je kind kijkt is het belangrijkst, zodat hij/zij zich gezien en gesteund voelt door de beschikbaarheid van papa of mama.

In 5 sessies (intake/spelobservatie thuis/oudergesprek/spelobservatie praktijk/evaluatie) is jullie relatie in beweging gekomen en kunnen jullie samen weer verder!