In het eerste jaar na aanvang groeien veel kinderen over het stotteren heen. Het is aan te bevelen de ontwikkeling samen met de therapeut en de ouders te volgen.

De logopedist-stottertherapeut monitort de ontwikkeling van het stotteren, ontstaan bij kinderen voor de leeftijd van vier jaar, gedurende één jaar nadat de eerste stottersignalen zijn waargenomen, om na te gaan of er signalen van spontaan herstel optreden. 

Maak een afspraak om de ontwikkeling te monitoren. Ouders en therapeut volgen de ontwikkeling van de spraak gedurende een jaar na aanvang van het stotteren.

Vul ook de Screening Lijst Stotteren in:
http://www.stottercentra.nl/contact-2/screeninglijst-voor-stotteren/

De Screening Lijst Stotteren kun je invullen als het kind in de leeftijd is van 2 tot 7 jaar.  Aan de hand van de score wordt bepaald of het zetten van stappen richting logopedie/stottertherapie nodig is voor je kind.